Ostatnie artykuły
· Moje wyprawy rowerowe
· Nowelizacja prawa o ...
· Konstantynowskie dro...
· Wybór roweru
· Polskie drogi
Informacje ogólne
Nauczyciele
Uczniowie
Baza sportowa
Dokumenty
Gimnazjada
Moje wyprawy
Moje wyprawy
Turystyka rowerowa
Koło Turystyki
Rowerowej

Karta rowerowa
JAK ZDOBYĆ KARTĘ
MATERIAŁY DO NAUKI
Kodeks motorowerzysty - manewry na drodze
Kodeks motorowerzysty
Manewry na drodze

Najtrudniejszymi i zarazem najbardziej niebezpiecznymi elementami podczas jazdy są wszelkiego rodzaju manewry. Aby je prawidłowo wykonywać nie wystarczy jednak sama nienaganna technika jazdy. Aby dobrze wyprzedzać, skręcać czy też omijać przeszkody musisz poznać przepisy, które to regulują. Twoja jazda musi być pewna i zdecydowana, bo tylko wówczas inni uczestnicy ruchu będą mogli przewidzieć Twoje zachowanie na drodze. W tej części dowiesz się jak prawidłowo należy wykonywać manewry oraz jak ustawa opisuje te zagadnienia. Mając tę wiedzę, w miarę zdobywania doświadczenia podczas jazdy, staniesz się dobrym kierowcą.


Zatrzymanie i postój

Kiedy stajemy na drodze, gdy sytuacja i warunki na niej nie zmuszają nas do tego, to takie unieruchomienie pojazdu jest zatrzymaniem (art.2 pkt.29). Jeżeli trwa ono dłużej niż minutę wówczas jest to już postój pojazdu (art.2 pkt.30).

Pamiętaj!
Każde unieruchomienie pojazdu wynikające z warunków lub przepisów ruchu niezależnie od czasu trwania jest również zatrzymaniem.
Przykłady
Podczas jazdy zauważyłeś swojego kolegę idącego poboczem. Zatrzymałeś się, aby z nim porozmawiać. Taki manewr jest zatrzymaniem, gdyż nie zmusiły Cię do niego przepisy ani warunki drogowe. Jeżeli rozmowa Twoja z kolegą będzie trwała dłużej niż minutę, to Twój manewr będzie już postojem.

Dojeżdżając do skrzyżowania, widząc czerwone światło na sygnalizatorze, zatrzymujesz się. Takie unieruchomienie pojazdu jest zatrzymaniem , ponieważ wynikało ono z przepisów ruchu drogowego.

Jadąc widzisz pojazdy przed sobą, które tarasują drogę. Nie możesz dalej kontynuować jazdy i stajesz na okres dłuższy niż 1 minuta. Ten manewr również jest zatrzymaniem (choć trwał powyżej 1 minuty), ponieważ wynikał z warunków jakie zaistniały na tej drodze.
Pamiętaj!
Przed zatrzymaniem upewnij się, że nie spowodujesz swoim manewrem zagrożenia.

Zabrania się zatrzymywania:

 • na przejeździe kolejowym, tramwajowym lub na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od tych miejsc (art.49 ust.1 pkt.1)
 • na przejściu dla pieszych lub przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tymi miejscami (na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu również za tymi miejscami) (art.49 ust.1 pkt.2)
 • w tunelu, na moście lub na wiadukcie (art.49 ust.1 pkt.3)
 • na pasie między jezdniami (art.49 ust.1 pkt.8)
 • w odległości mniejszej niż 15 m od przystanku, a na przystanku z zatoką - na całej jej długości (art.49 ust.1 pkt.9)
 • na drodze dla rowerów (art.49 ust.1 pkt.11)

Pamiętaj!
Zakaz zatrzymywania nie dotyczy unieruchomienia pojazdu wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego (art.49 ust.4).

Włączanie się do ruchu

Kiedy po zatrzymaniu pojazdu niewynikającym z warunków lub przepisów ruchu będziesz ponownie ruszał, to będzie to włączanie się do ruchu (art.17 ust.1).

Przykłady
Jadąc usłyszałeś sygnał swojego telefonu. Aby odebrać połączenie stanąłeś przy prawej krawędzi jezdni. Ruszając po takim zatrzymaniu wykonujesz manewr włączania się do ruchu, gdyż ani przepisy, ani warunki na drodze nie wymusiły na Tobie tego zatrzymania.

Dojechałeś do skrzyżowania z drogą z pierwszeństwem przejazdu i zatrzymałeś się, aby przepuścić pojazdy mające pierwszeństwo. Ruszając nie wykonujesz włączania się do ruchu, ponieważ Twoje unieruchomienie wynikało z przepisów ruchu.

Zatrzymujesz się ułatwiając przejazd pojazdowi uprzywilejowanemu. Kontynuując dalszą jazdę nie wykonujesz włączania się do ruchu, ponieważ Twoje zatrzymanie wynikało z sytuacji i było uwarunkowane przepisami (art.9).
FOTO
1
FOTO
2
FOTO
3
FOTO
4
FOTO
5
FOTO
6
FOTO
7
FOTO
8
FOTO
9
FOTO
10

Inne sytuacje przy których włączasz się do ruchu występują przy wjeżdżaniu:

 • na drogę z nieruchomości (art.17 ust.1 pkt.1)
 • na drogę z obiektu przydrożnego lub dojazdu do takiego obiektu (art.17 ust.1 pkt.1)
 • na drogę z drogi niebędącej drogą publiczną (art.17 ust.1 pkt.1)
 • na drogę ze strefy zamieszkania (art.17 ust.1 pkt.1)
 • na drogę z pola (art.17 ust.1 pkt.2)
 • na drogę z drogi gruntowej (art.17 ust.1 pkt.2)
 • na jezdnię z pobocza (art.17 ust.1 pkt.3)
 • na jezdnię z pasa ruchu dla pojazdów powolnych (art.17 ust.1 pkt.3)
 • na jezdnię z chodnika (art.17 ust.1 pkt.3)
 • na jezdnię lub pobocze z drogi dla rowerów (art.17 ust.1 pkt.3a)

Pamiętaj!
Wykonując manewr włączania się do ruchu musisz zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa innym pojazdom lub uczestnikom ruchu (art.17 ust.2).

Pojazdy szynowe wyjeżdżające na drogę z zajezdni lub na jezdnię z pętli również włączają się do ruchu (art.17 ust.1 pkt.4). W takiej sytuacji jadąc drogą masz pierwszeństwo przed tymi pojazdami.
Przykłady
W sytuacji I tramwaj włącza się do ruchu, ponieważ wyjeżdża z pętli tramwajowej. W takim przypadku mamy pierwszeństwo przed pojazdem szynowym.

W sytuacji II tramwaj mimo, że wyjeżdża z pola na drogę jest pojazdem będącym w ruchu. W takim przypadku musimy ustąpić pierwszeństwa tramwajowi.

Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu

SKRĘT W LEWO

Zmieniasz kierunek jazdy skręcając z drogi po której jedziesz, w inną drogę. Skręcając w prawo musisz dostosować prędkość jazdy do tego manewru i wykonujesz go jadąc jak najbliżej prawej krawędzi jezdni (art.22 ust.2 pkt.1).
Natomiast skręt w lewo jest manewrem trudnym i potencjalnie niebezpiecznym, ponieważ wykonując go musisz dojechać:

 • do środka jezdni
 • do lewej krawędzi jezdni - na jezdni o ruchu jednokierunkowym (art.22 ust.2 pkt.2)

Po wykonaniu skrętu możesz zająć dowolny pas ruchu, jednak lepiej od razu zająć pas najbliższy prawej krawędzi jezdni.

Pamiętaj!
Skręcając w drogę poprzeczną musisz ustąpić pierwszeństwa pieszemu, który przechodzi na skrzyżowaniu przez jezdnię (art.26 ust.2) .

Zmieniając kierunek jazdy lub pas ruchu musisz zachować szczególną ostrożność (art.22 ust.1).

Zmieniając pas ruchu musisz ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu pasem, na który chcesz wjechać (art.22 ust.4).

Pamiętaj!
Wszelkie zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu musisz odpowiednio wcześniej i wyraźnie sygnalizować oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po zakończeniu manewru (art.22 ust.5). Niedopuszczalne jest rozpoczynanie manewru przed jego zasygnalizowaniem!

Wyprzedzanie

WYPRZEDZANIE

Wyprzedzanie to przejeżdżanie obok innego uczestnika ruchu (pojazdu, pieszego, kolumny pieszych) poruszającego się w tym samym kierunku (art.2 pkt.28). Jest to najtrudniejszy i najbardziej niebezpieczny manewr na drodze. Wymaga on dobrej techniki jazdy i umiejętności właściwej oceny sytuacji.

Pamiętaj!
Przy wyprzedzaniu zachowaj szczególną ostrożność i bezpieczny odstęp od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu (art.24 ust.2).

Jeżeli wyprzedzasz pojazd jednośladowy lub kolumnę pieszych odstęp ten musi być nie mniejszy niż 1 m (art.24 ust.2).

Przed wyprzedzaniem upewnij się czy:

 • przepisy ruchu nie zakazują wykonania manewru (np. znaki drogowe)
 • masz odpowiednią widoczność i dostatecznie dużo miejsca (art.24 ust.1 pkt.1)
 • inny kierujący jadący za Tobą nie rozpoczął już wyprzedzania (art.24 ust.1 pkt.2)
 • kierujący jadący przed Tobą nie sygnalizuje zamiaru wyprzedzania, zmiany kierunku lub pasa ruchu (art.24 ust.1 pkt.3)

Wyprzedzanie pojazdów i innych uczestników ruchu należy wykonywać z lewej strony (art.24 ust.3). Przepisy dopuszczają jednak sytuacje, w których możliwe jest wyprzedzanie z prawej strony.

Wyprzedzanie z prawej strony jest dopuszczalne:

 • pojazdu lub uczestnika ruchu, który sygnalizuje zamiar skręcania w lewo (art.24 ust.5)
 • na jezdni jednokierunkowej z wyznaczonymi pasami ruchu (art.24 ust.10 pkt.1)
 • na obszarze zabudowanym na jezdni dwukierunkowej, jeżeli posiada co najmniej dwa pasy ruchu, przeznaczone do jazdy w tym samym kierunku (art.24 ust.10 pkt.2)
 • poza obszarem zabudowanym na jezdni dwukierunkowej, jeżeli posiada co najmniej trzy pasy ruchu przeznaczone do jazdy w tym samym kierunku (art.24 ust.10 pkt.2)

Pamiętaj!
Pojazd szynowy może być wyprzedzany tylko z prawej strony, chyba że położenie torów uniemożliwia takie wyprzedzanie (art.24 ust.4).

Na jezdni jednokierunkowej pojazd szynowy możesz wyprzedzić zarówno z prawej, jaki z lewej strony (art.24 ust.4).
FOTO
1
FOTO
2
FOTO
3
FOTO
4
FOTO
5
FOTO
6
FOTO
7
FOTO
8
FOTO
9
FOTO
10

Jeżeli przy wyprzedzaniu musiałbyś wjechać na część jezdni przeznaczoną dla kierunku przeciwnego, to taki manewr jest zabroniony:

 • przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia (art.24 ust.7 pkt.1)
 • na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi (art.24 ust.7 pkt.2)
 • na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu kierowanym i ruchu okrężnym (art.24 ust.7 pkt.3)
 • Pamiętaj!
  Na skrzyżowaniu możesz wyprzedzić pojazd, który sygnalizuje zamiar skręcania, pod warunkiem że nie wjedziesz na część jezdni przeznaczoną do ruchu w przeciwnym kierunku (art. 24 ust.9).

  Wyprzedzanie jest również bezwarunkowo zabronione:

 • na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim z wyjątkiem przejść, na których ruch jest kierowany (art.26 ust.3 pkt.1)
 • na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nimi z wyjątkiem przejazdów, na których ruch jest kierowany (art.27 ust.4)
 • na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim (art.28 ust.3 pkt.3)
 • w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza - dotyczy rowerzystów i motorowerzystów (art.30 ust.1 pkt.2b)
 • pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym (art.24 ust.11)
 • Jeżeli jesteś wyprzedzany przez inne pojazdy to:

 • nie możesz zwiększać prędkości (art.25 ust.6)
 • jeżeli jedziesz rowerem jesteś zobowiązany zjechać jak najbardziej na prawo i - w razie potrzeby - zatrzymać się, aby ułatwić innym wyprzedzanie (art.24 ust.6)

Omijanie i wymijanie

OMIJANIE

Omijanie to przejeżdżanie obok nieporuszającego się pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody (art.2 pkt.27).
Podczas omijania staraj się zachować bezpieczny odstęp, a w razie potrzeby zmniejsz prędkość (art. 23 ust.1 pkt 2).

Pamiętaj!
Jeżeli chcesz ominąć pojazd, sygnalizujący zamiar skręcania w lewo, możesz to zrobić tylko z jego prawej strony (art. 23 ust.1 pkt 2).

Nie wolno omijać innych pojazdów:

 • przed przejściem dla pieszych jadących w tym samym kierunku, które zatrzymały się, aby ustąpić pierwszeństwa pieszemu (art.26 ust.3 pkt.2)
 • oczekujących na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku (art.28 ust.3 pkt.4).

Wymijanie to przejeżdżanie obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku (art.2 pkt.26).

Pamiętaj!
Podczas wymijania staraj się zachować bezpieczny odstęp, a w razie potrzeby zjedź w prawo i zmniejsz prędkość lub zatrzymaj się (art. 23 ust.1 pkt 1).

Opracował: Bogdan Kobojek

StrzałkaStrzałka

Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Czerwiec 2017 >>
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Nasi partnerzy
Aktualnie online
· Gości online: 4

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 120
· Najnowszy użytkownik: Krzysztof Patora
6,189,492 unikalne wizyty